Siirry lukemaan lis��

Ylläpitäjän twiitit

Ajoneuvojen luokat

Julkaistu 27. tammikuuta 2013, päivitetty 11. maaliskuuta 2014.

Ajoneuvot on jaettu luokkiin sen vuoksi, että laeissa, asetuksissa ja muissa määräyksissä voidaan yksiselitteisesti rajata ne ajoneuvot, joita määräykset koskevat. Esimerkiksi asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä on määritelty ajoneuvoja koskevat enimmäisnopeudet. Asetuksessa ei suinkaan käytetä ilmaisuja tapaan pakettiauto tai minibussi. Sen sijaan lakiteksti ilmaisee asian käyttämällä käsitteitä N1-luokan ja M2-luokan ajoneuvo. Samoin vaikkapa ajokorteista puhuttaessa voidaan käyttää luokkia, kun halutaan kertoa, millaisia ajoneuvoja jollakin kortilla on laillista ajaa.

Oman ajoneuvon luokan saa selville rekisteriotteesta. Rekkarin ilmoitusosassa eli 2-osassa on sarake "Ajoneuvoluokka", jossa on luokan tunnuskirjain ja -numero sekä vieläpä helpotukseksi yleiskielinen ajoneuvon kutsumanimitys.

Kuvassa poseeraa kaivinkone, pyöräkuormaaja sekä pyöräkuormaaja eli moottorityökone, moottorityökone sekä moottorityökone.

Käsitteiden selityksiä

Ajoneuvo
Ajoneuvo on maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kiskoilla. Käsite tarkoittaa siis muun muassa autoja, mönkijöitä, moottorikelkkoja ja traktoreita. Sen sijaan se ei tarkoita junia eikä raitiovaunuja, koska ne kulkevat kiskoilla. Ajoneuvot jaetaan kolmeen luokkaan. Moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa on jokin liikkumiseen tarvittavaa voimaa tuottava kone, kuten polttomoottori tai sähkömoottori. Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla vedettäväksi tarkoitettua ajoneuvoa. Hinattavia ajoneuvoja ovat perävaunut sekä hinattavat laitteet. Kolmas ajoneuvon tyyppi on polkupyörä.

Laissa ei enää määritellä erikseen hevosajoneuvoa, mutta Tieliikenteen käsikirjan mukaan hevosen vetämä reki tai vaunu on edelleen ajoneuvo. Ratsastajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säädöksiä, eli esimerkiksi kuljetettava hevosta ajoradan oikeassa reunassa.

Auto
Vaikka auto-sanalla tarkoitetaan arkisessa puheessa lähinnä henkilöautoa, laki on hyvin tarkka käsitteen määritelmästä. Autoksi katsotaan mikä tahansa M- ja N-luokan ajoneuvo. Näin ollen henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto ja linja-auto ovat kaikki autoja. Erityisen tärkeää on muistaa se, että kun virallisissa yhteyksissä käytetään auto-sanaa, tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja ajoneuvoja.

Kokonaismassa
Kokonaismassa tarkoittaa suurinta sallittua massaa, johon ajoneuvon saa kuormata. Kokonaismassa ei siis tarkoita ajoneuvon todellista massaa, vaan kyseessä on puhtaasti ennalta määrätty raja-arvo. Kokonaismassa merkitään rekisteriotteen tekniseen osaan eli I-osaan kohtaan Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa. Kokonaismassan on yleensä määrittänyt ajoneuvon tai alustan valmistaja, ja arvo perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn. Tosin jos ajoneuvoa ei rekisteröidä, eli rekisteriotettakaan ei ole saatavilla, kokonaismassalla tarkoitetaankin ajoneuvon todellista massaa. Sen saa selville vaa'assa tai laskemalla omamassan ja kuorman massan yhteen.

Akseli
Akseli on rakenne, joka kannattelee pyöriä. Akseleiden määrän ajoneuvossa voi selvittää katsomalla ajoneuvoa sivusta ja laskemalla pyörien lukumäärän. Toisaalta määrän saa selville myös rekisteriotteen teknisestä osasta kohdasta Akselit edestä, jossa akselit on listattu numeroidussa järjestyksessä.

Tyypillisen roska-auton kokonaismassa on suurempi kuin 12 000 kiloa, joten se on N3-luokan kuorma-auto.

Pyörä
Renkaan ja vanteen muodostama kokonaisuus, joka sijaitsee akselin päässä. Usein rengas-sanalla tarkoitetaan pyörää.

Tela
Pyörien sijasta käytettävä rakenne, jota tapaa esimerkiksi panssarivaunuissa ja kaivinkoneissa.

Rakenteellinen nopeus
Nopeus, jolla ajoneuvolla voi enintään ajaa.

Tasauspyörästön lukitusmekanismi
Tasauspyörästön lukitusmekanismin avulla voidaan estää tasauspyörästöä toimimasta.

Mäennousukyky
Ajoneuvon näennäinen kyky nousta tietynlainen mäki. Mäennousukyvyn prosenttilukema tarkoittaa suurinta prosentuaalista mäen jyrkkyyttä, jonka ajoneuvo voi nousta. Mäen jyrkkyys taas tarkoittaa sitä, että 100 metrin matkalla mäki nousee metreinä prosenttilukua vastaavan määrän. Jos mäen jyrkkyys on 15 %, on se 100 metrin päässä lähtöpisteestä 15 metrin korkeudella.

Jokapyöräveto
Vetotapa, jossa ajoneuvon kaikki pyörät ovat vetäviä eli niihin välittyy mekaanisesti voima moottorista asti.

Sylinterin tilavuus
Laissa oleva ilmaisu sylinteritilavuus tarkoittaa Trafin mukaan moottorin kaikkien sylintereiden iskutilavuuksien yhteenlaskettua summaa, joka ilmaistaan pienissä moottoreissa kuutiosenttimetreinä ja isoissa moottoreissa litroina. Esimerkiksi 50 cm3:n sylinteritilavuus on 0,05 dm3 eli 0,05 litraa. Sylinteritilavuus ilmoitetaan yleensä ajoneuvon mallimerkinnässä tai ainakin teknisissä tiedoissa (esim. Automerkin Automalli 1.5 TD 120 hv), ja tietysti sen saa selville rekisteriotteen teknisestä osasta kohdasta Iskutilavuus (cm3).

Moottoripyörämessuilla ihastellaan ja koeistutaan kahta mönkijää. Mönkijä voi olla L6e-, L7e- tai T3-luokan ajoneuvo tai maastoajoneuvo. Lue lisää Mönkijät-kappaleesta.

Dumpperi on haasteellista luokitella näkemättä rekisteriotetta. Kaiken järjen mukaan se on kuitenkin liikennetraktori, sillä katsotaanhan laissa liikennetraktoreiksi "tavaran kuljetukseen tarkoitetut kuormaa kantavat nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustetut traktorit". Ainakin liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä valiokunta kutsuu eräässä mietinnössään liikennetrakotria nimenomaan "dumpperiksi".

Ajoneuvojen luokat

Kursiivilla kirjoitetut ajoneuvon nimitykset (esim. telaketjutraktori) eivät ole virallisia eli laissa käytössä olevia nimityksiä!

MHenkilöiden kuljetukseen valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo,
M1M-luokan ehdot täyttävä ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 henkilölle.Henkilöauto
M1GM1G-luokan vaatimukset selviävät 4WETOA-sivuston kirjoituksesta.Maastoauto
M2M-luokan ehdot täyttävä ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enemmän kuin 8 henkilölle ja jonka kokonaismassa on alle tai tasan 5 000 kg.Pienoislinja-auto, minibussi
M2GM2-alaluokan ajoneuvo,
 • joka on telavetoinen tai jokapyörävetoinen
 • tai
 • jonka vähintään yksi etu- sekä taka-akseli on vetävä tai kytkettävissä vetäväksi,
 • jossa on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi ja
 • jonka laskennallinen mäennousukyky on vähintään 25 % ilman perävaunua.
M3M-luokan ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enemmän kuin 8 henkilölle ja jonka kokonaismassa on enemmän kuin 5 000 kg.Linja-auto, bussi
M3GM3-alaluokan ajoneuvo,
jos sen kokonaismassa on alle tai tasan 12 000 kg:
 • joka on telavetoinen tai jokapyörävetoinen
 • tai
 • jonka vähintään yksi etu- sekä taka-akseli on vetävä tai kytkettävissä vetäväksi
 • jossa on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi ja
 • jonka laskennallinen mäennousukyky on vähintään 25 % ilman perävaunua.
 • jos sen kokonaismassa on yli 12 000 kg:
  • joka on telavetoinen tai jokapyörävetoinen
  • tai
  • jonka pyöristä vähintään puolet on vetäviä
  • jossa on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi
  • jonka laskennallinen mäennousukyky on vähintään 25 % ilman perävaunua ja
  • joka täyttää tietyn määrän eräitä muita ehtoja

  Tätä voisi jo kutsua oikeaksi maastoautoksi, tai maasturiksi, ja se edustaa M1G-luokkaa.

  NTavaroiden kuljetukseen valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo,
  N1N-luokan ajoneuvo, jonka kokonaismassa on alle tai tasan 3 500 kg.Pakettiauto
  N1GN1G-luokan vaatimukset selviävät 4WETOA-sivuston kirjoituksesta.Maastoauto
  N2N-luokan ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kg ja alle tai tasan 12 000 kg.Kevyt kuorma-auto
  N2GN2-alaluokan ajoneuvo,
  • joka on telavetoinen tai jokapyörävetoinen
  • tai
  • jonka vähintään yksi etu- sekä taka-akseli on vetävä tai kytkettävissä vetäväksi
  • jossa on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi ja
  • jonka laskennallinen mäennousukyky on vähintään 25 % ilman perävaunua
  Kevyt maastokuorma-auto
  N3N-luokan ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 12 000 kg.Kuorma-auto
  N3GN3-alaluokan ajoneuvo,
  • joka on telavetoinen tai jokapyörävetoinen
  • tai
  • jonka pyöristä vähintään puolet on vetäviä
  • jossa on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi
  • jonka laskennallinen mäennousukyky on vähintään 25 % ilman perävaunua ja
  • joka täyttää tietyn määrän eräitä muita ehtoja
  Maastokuorma-auto

  Päheitä maasto-ominaisuuksia sisältävä Scania oli ilmeisesti roudattu Helsingin messukeskukseen suoraan mutalenkiltä, ja mukaan oli tarttunut jokunen männynraippakin. Maastokuorkin ajoneuvoluokitus on N3G.

  Maastoajoneuvo
  Moottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jolla kuljetaan jäällä, lumessa tai vajottavassa maastossa tai maahan tukeutumalla
  • joka ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi muulla tiellä kuin moottorikelkkailureitillä ja
  • joka on tarkoitettu kuljettamaan henkilöitä tai tavaraa tai vetämään muita ajoneuvoja.
  Moottorireki
  Maastoajoneuvo, jossa on jalakset tai telat.
  Moottorireki
  Moottorikelkka
  Moottorireki,
  • jossa on vetävät telat
  • jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään 2 henkilölle ja
  • jonka omamassa on enintään 500 kg.
  Moottorikelkka

  L-luokan ajoneuvojen yhteydessä käytetään erilaisiin moottoreihin viittaavia käsitteitä, kuten ottomoottori ja polttomoottori. Käsitteisiin saa selvyyttä moottorin toimintaan johdattavasta kirjoituksesta.

  L
  L1eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on kaksi pyörää
  • jonka rakenteellinen nopeus on alle tai tasan 45 km/t
  ja,
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on polttomoottori,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on alle tai tasan 50 cm3.
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on sähkömoottori,
  • jonka suurin nettoteho on alle tai tasan 4 kW.
  Mopo
  L2eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on kolme pyörää
  • jonka rakenteellinen nopeus on alle tai tasan 45 km/t
  ja,
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on ottomoottori,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on alle tai tasan 50 cm3.
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on muu polttomoottori tai sähkömoottori,
  • jonka suurin nettoteho on alle tai tasan 4 kW.
  Kolmipyöräinen mopo
  L3eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on kaksi pyörää
  • jossa ei ole sivuvaunua
  ja,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on yli 50 cm3
  • tai
  • jonka rakenteellinen nopeus on yli 45 km/t.
  Moottoripyörä
  L4eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on kaksi pyörää
  • jossa on sivuvaunu
  ja,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on yli 50 cm3
  • tai
  • jonka rakenteellinen nopeus on yli 45 km/t.
  Sivuvaunullinen moottoripyörä
  L5eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää
  ja,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on yli 50 cm3
  • tai
  • jonka rakenteellinen nopeus on yli 45 km/t.
  Kolmipyörä
  L6eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on neljä pyörää
  • jonka kuormittamaton massa on alle tai tasan 350 kg
  • jonka rakenteellinen nopeus on alle tai tasan 45 km/t
  ja,
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on polttomoottori,
  • jonka moottorin sylinterin tilavuus on alle tai tasan 50 cm3.
  jos kyseisen ajoneuvon moottori on sähkömoottori,
  • jonka suurin nettoteho on alle tai tasan 4 kW.

  Jos kyseessä on sähkömoottori, kuormittamattomaan massaan ei lasketa moottorin akkujen massaa.

  Kevyt nelipyörä
  Mopoauto
  Mopomönkijä
  L7eMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on neljä pyörää
  • jonka moottorin suurin nettoteho on 15 kW
  ja,
  jos kyseessä ei ole tavaran kuljettamiseen tarkoitettu ajoneuvo,
  • jonka kuormittamaton massa on alle tai tasan 400 kg.
  jos kyseessä on tavaran kuljettamiseen tarkoitettu ajoneuvo,
  • jonka kuormittamaton massa on alle tai tasan 550 kg.

  Oli ajoneuvo tarkoitettu tavaran kuljettamiseen tai ei, kuormittamattomaan massaan ei lasketa moottorin akkujen massaa.

  Nelipyörä

  Riihimäen motskaritapahtumassa sivuvaunullisen moottoripyörän eli L4e-luokan ajoneuvon rinnalla ajaa tavallinen prätkä eli L3e-luokan ajoneuvo.

  TMoottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • jossa on pyörät tai telat
  • jossa on vähintään kaksi akselia
  • jolla voi ajaa kovempaa kuin 6 km/t
  • joka on erityisesti tarkoitettu maa- ja metsätaloudessa käytettävien, vaihdettavissa olevien laitteiden ja perävaunujen käyttämiseen, vetämiseen, työntämiseen tai kuljettamiseen
  Liikennetraktori
  Traktori,
  • joka on tavaran kuljetukseen tarkoitettu ja joka kantaa kuormaa ja
  • jossa on nestepainetoiminen runko-ohjaus
  • tai
  • jota käytetään tavaran kuljetukseen ja
  • jossa on perävaunu, jonka kytkentämassa on yli 10 000 kg

  Liikennetraktoriksi ei kuitenkaan katsota eräänlaisia maatalouden harjoittajan hallitsemia traktoreita.

  Liikennetraktori
  CTraktori, jossa on telaketjut.Telaketjutraktori
  Moottorityökone
  Moottorikäyttöinen ajoneuvo,
  • joka on rakennettu työkoneeksi ja
  • jonka rakenteellinen nopeus on alle tai tasan 40 km/t
  • tai
  • jonka rakenteellinen nopeus on yli 40 km/t
  • joka on rakennettu tienpitoon ja
  • joka ei ole M-luokan ajoneuvo
  • tai
  • jonka rakenteellinen nopeus on alle tai tasan 50 km/t
  • joka on terminaalialueella perävaunujen ja kuljetusalustojen siirtoon tarkoitettu vetotrukki ja
  • joka ei ole N2- tai N3-luokan ajoneuvo tai liikennetraktori.

  Lunta voidaan poistaa kaduilta näinkin. Moottorityökoneeseen kytketty puimurin kaltainen laite lastaa lunta N3-luokan ajoneuvoon. M1-luokan ajoneuvo ajaa ohitse. Kuva on otettu N3-luokan ajoneuvosta.

  Polkupyörä
  Ajoneuvo,
  • joka on tarkoitettu yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen
  • jossa on vähintään kaksi pyörää
  • jossa on polkimet tai käsikammet ja
  • jossa ei ole moottoria.

  Polkupyörässä saa kuitenkin olla enintään 250 watin sähkömoottori, jos moottori toimii vain poljettaessa ja jos moottori kytkeytyy toiminnasta viimeistään silloin, kun nopeus on 25 km/t.

  Polkupyörä on kevyeeseen liikenteeseen kuuluva ajoneuvo.

  OMoottorikäyttöisen ajoneuvon hinattavaksi tarkoitettu ajoneuvo,
  O1jonka kokonaismassa on alle tai tasan 750 kg.Kevyt perävaunu
  O2jonka kokonaismassa on yli 750 kg ja alle tai tasan 3 500 kg.Perävaunu
  O3jonka kokonaismassa on yli 3 500 kg ja alle tai tasan 10 000 kg.Keskiraskas perävaunu
  O4jonka kokonaismassa on yli 10 000 kg.Raskas perävaunu
  RTraktoriin kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu,
  • jossa on vetoaisa ja
  • jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteen taakse siten, että enintään 3 000 kg perävaunu kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan.

  Muuli on keskiakseliperävaunu, jonka kokonaismassa on 750 kg. Täten se lopsahtaa nätisti O1-luokkaan.

  Perävaunut jaotellaan vain massan mukaan. Perävaunun tyyppejä on kuitenkin erilaisia, kuten keskiakseliperävaunu ja puoliperävaunu. Perävaunun tyyppi ei vaikuta luokitukseen, eli puoliperävaunukin voisi olla kevyt perävaunu. Perävaunujen tyyppejä tarkastellaan myöhemmin erillisessä blogikirjoituksessa.

  Mönkijät

  Mönkijä on kaikille tuttu nelipyöräinen maastossa oikeuksiinsa pääsevä kulkupeli, mutta lainsäädäntö ei tunne ajoneuvoa lainkaan. Siksi mönkijä voi kuulua yhteen jopa neljästä eri ajoneuvoluokasta. Näille erilaisille mönkijöille on suhtkoht vakiintuneet nimitykset. Katumönkijä on rekisteröity, joko L6e- tai L7e-luokkaan kuuluva ajoneuvo. Maastomönkijä on maastoajoneuvojen luokkaan kuuluva ajoneuvo. Traktorimönkijä taas kuuluu T3-luokkaan.

  L6e- ja L7e-luokan mönkijöillä sekä traktorimönkijällä saa ajaa tiellä, mutta ne on rekisteröitävä sekä vakuutettava. Lisäksi L6e- sekä L7e-luokan mönkijät on määräaikaiskatsastettava. Maastomönkijällä ei pääsääntöisesti saa ajaa tiellä, mutta sillä saa ylittää tien sekä sillan.

  Ajoneuvojen luokat tiivistetysti

  Alla olevaan taulukkoon on koottu tiivistetty paketti eri ajoneuvoluokkien käytön kannalta tarpeellisista tiedoista. Ajokortti-sarakkeessa on mainittu se ajokortin luokka, joka ajoneuvon kuljettajalla on vähintään oltava. Jos Vakuutus-sarakkeessa on vihreä merkki, pitää ajoneuvo katsastaa, ja jos Katsastus-sarakkeessa on vihreä merkki, pitää ajoneuvo katsastaa. Keltainen merkki tarkoittaa sitä, että vakuuttaminen ei ole välttämättä pakollista mutta asia pitää selvittää vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Taulukossa ei muuten tarkemmin eritellä, miten ajoneuvo täytyy katsastaa ja vakuuttaa. Sekä Vakuutus- että Katsastus-sarakkeessa oletus on se, että ajoneuvoa käytetään normaalisti eikä sitä rakenteellisesti muokata eli esimerkiksi viritetä.

  Ajo-oikeuksista on lisää tietoa tässä blogikirjoituksessa ja ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista taas on juttua tässä tekstissä.

  LuokkaAjokorttiVakuutusKatsastusNopeus
  M1, M1GB
  M2, M2GD1 tai D 80 tai 100
  M3, M3GD1 tai D 80 tai 100
  N1, N1GB 80 tai 100
  N2, N2GC1 tai C 80
  N3, N3GC1 tai C 80
  L1eM tai AM 45
  L2eM tai AM 45
  L3eA
  L4eA
  L5eA
  L6eM tai AM 45
  L7eB
  TT 40
  Ltr.C tai LT 50
  CT 40
  Mtk.T 40

  Yli 750-kiloiset perävaunut eli O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot on katsastettava. Kevyttä perävaunua ja hinattavia laitteita ei tarvitse katsastaa.

  Lähteet

  1. Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 .
  2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248.
  3. Ajoneuvoluokat. Liikenteen turvallisuusvirasto. http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastukset/ajoneuvoluokat. Viitattu 19.10.2013.

  Kommentointi

  Kommentit tarjoaa Disqus

  Seuraava kirjoitus | Kaikki kirjoitukset | Edellinen kirjoitus

  
  Kelvollista XHTML 1.0:aa Youtubeapks.fi Youtubessa Tilaa RSS-sy�teTilaa RSS-sy�te eXTReMe Tracker
  Samaa perhettä
  4WETOA